تا یار که را خواهد و میلش به که باشد

تو رفتی و من ماندم و یک دنیا سوال بی جواب
جواب هایی که برای تو آسان بودند و برای من سخت ترین ها

باید بدانم چگونه و جرا؟!
من هنوز در ابتدای پرسشم مانده ام و تو پاسخ را انجام داده ای

وقتی میل "یار" به تو باشد
فرقی ندارد کجا هستی و چه میکنی
همین که در دلت تابیده تو را با بهترین آرزوهایت گلچین میکند

اولین شهید آتشنشانی که امروز شناسایی شد همو بود که آرزوی دفاع از حریم حرم اهل بیت علیهم السلام دغدغه هر لحظه اش بود....و دیروز در آتش ذوب شد و اوج گرفت و رسید به آستان مهربانیت...

و من مانده ام در هزارتوی آرزوهای زمینی ام و لاف محبت می زنم....
دست دلم را بگیرید...منبع این نوشته : منبع